Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή.

Για οποιαδήποτε

  • δήλωση στο Ληξιαρχείο
  • έκδοση Ληξιαρχικής πράξης
  • ενέργεια στο Δημοτολόγιο
  • έκδοση πιστοποιητικού από το Δημοτολόγιο

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον/την ενδιαφερόμενο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή άδειας οδήγησης). Τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Δημόσιο αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Δήλωση Γάμου

Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

Πιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Δήλωση Γέννησης

Δήλωση Βάπτισης

Δήλωση Υιοθεσίας

Δήλωση Διαζυγίου

Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Δήλωση Θανάτου

Δήλωση Ονόματος (Ονοματοδοσία)

Εκλογικά – Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας άγαμης μητέρας

Αναγνώριση Τέκνου

Αίτηση για μεταδημότευση συζύγου

Αίτηση για μεταδημότευση (άγαμου ενήλικα)

Αίτηση για επαναδημότευση

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση

Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας

Διόρθωση στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων

Χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.