Καθαριότητα και Πράσινο

Βρείτε πληροφορίες για θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση, το αστικό πράσινο, την απόρριψη και συλλογή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, την διαδικασία απόσυρσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, την διαδικασία απολύμανσης, τα αδέσποτα ζώα.

Στοιχεία επικοινωνίας : [email protected]

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Απόρριψη ογκωδών αντικειμένων

Ανακύκλωση

Κόκκινοι Κάδοι

Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Έκθεση Σχεδιασμού Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.