Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Υπηρεσία

Κέντρο Κοινότητας

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας

Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης «ΣΤΑΘΜΟΣ»

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Κοινωνικές Δομές κατά της φτώχειας (Παντοπωλεία, Συσσίτιο, Φαρμακείο)

Κ.Α.Π.Η.

ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ»

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια