Κοινωνική Πολιτική

Η Κοινωνική Υπηρεσία στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί προγράμματα και αναπτύσσει δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την παιδική προστασία και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

Συγκεκριμένα:

Στον τομέα καταπολέμησης  της φτώχειας ασχολείται με την:

 • Υποστήριξη λειτουργίας δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων
 • Υποστήριξη λειτουργίας Κοινωνικού συσσιτίου & Ιματιοθήκης
 • Υποστήριξη λειτουργίας Προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ με τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
 • Υποστήριξη προγράμματος διανομής τροφίμων και ειδών ΤΕΒΑ
 • Μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη
 • Υποστήριξη δράσεων προαγωγής Υγείας (δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες κλπ)

Στον τομέα Παιδικής Προστασίας ασχολείται με:

 • Εκτέλεση εισαγγελικών εντολών
 • Παρακολούθηση περιπτώσεων
 • Διασύνδεση με την κοινότητα

Επιπροσθέτως, η Κοινωνική Υπηρεσία διενεργεί κοινωνικές έρευνες είτε με εισαγγελική εντολή είτε με εκούσιο αίτημα του ενδιαφερόμενου για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, εφαρμόζει  street work  για την καταγραφή και υποστήριξη αστέγων, ενημερώνει, πληροφορεί, κατευθύνει, παραπέμπει ενδιαφερόμενους για ποικίλα θέματα.

Συνεργάζεται με διάφορους φορείς για τη διαχείριση και προώθηση θεμάτων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί  στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου από το 2000, στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εδρεύει:

για τη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, Μιαούλη 60, Μοσχάτο, τηλ. 2109422927

για τη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου, Επταλόφου 1, Ταύρος, τηλ. 2103462125

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.


Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες του Δήμου οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Το Κέντρο Κοινότητας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο την κοινωνική υποστήριξή τους, τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα.

Παράλληλα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η εύρεση εργασίας, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή  οικογενειακών δυσαρμονιών, συμβουλευτική υποστήριξη για ψυχοκοινωνικά θέματα κ.α.

Διοργανώνει  τοπικές εκδηλώσεις  με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Προτεραιότητα δίνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο 2017. Λειτουργεί ως δομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και εποπτεύεται από αυτή.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιστήμονες και ψυχολόγους.

Κέντρο Κοινότητας

Διεύθυνση: Μιαούλη 60, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 9418655
e-mail:[email protected]
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00 (Υποδοχή κοινού Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00- 13:00, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210 9418655)

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων ιδρύθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για κοινωνική προσφορά και στήριξη των ανέργων και των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Για τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας και τους ανέργους:

 • συνεχής συνεργασία των στελεχών του με τους ενδιαφερόμενους για αναζήτηση εργασίας
 • συνεχή παρουσία του ανέργου στο Γραφείο  μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • προσωπική συνέντευξη με τον άνεργο, όπου ανιχνεύεται το ατομικό και επαγγελματικό του προφίλ, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, οι δεξιότητες και παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας
 • ο άνεργος εφόσον το επιθυμεί, λαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τεχνικές αναζήτησης εργασίας (σύνταξη σωστού βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτική επιστολή, προσομοίωση εργασιακής συνέντευξης)

Για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση:

 • Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί από το γραφείο πως να πάρει τις σωστές οδηγίες από συν-αρμόδιες υπηρεσίες ή γραφεία (Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.) ως προς την υπαγωγή τους σε σχετικά προγράμματα.

Για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

 • Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς Κοινωνικά ομάδες και προσπαθεί μέσω της συμβουλευτικής να τους κατευθύνει στους αρμόδιους φορείς.

Για τις επιχειρήσεις:

 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη του γραφείου για θέσεις εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν από την βάση δεδομένων που τηρείται
 • να ενημερωθούν για επιδοτούμενα προγράμματα απορρόφησης ανέργων σε συνδυασμό με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού τους.

Συμβουλές προς τον άνεργο:

 • Είναι σημαντικό τόσο για τον άνεργο που έχει απολυθεί από την εργασία του ή αναζητεί για πρώτη φορά εργασία, να εκδώσει κάρτα ανεργίας εγγραφόμενος στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Να έχει τακτική επικοινωνία με τους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και με τα στελέχη του γραφείου ώστε να εξοικειωθεί με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων

Διεύθυνση:  Σταθμός ΗΣΑΠ Μοσχάτου, Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο.
τηλ./fax.: 2104836392
email: [email protected]

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα ως Πέμπτη: 7:30 π.μ. -15:00 μ.μ.
Παρασκευή: 7:30.π.μ. – 14:30 μ.μ.

Οι Υπηρεσίες του Γραφείου παρέχονται Δωρεάν

Χρήσιμα links για δημοσιεύσεις προκηρύξεων -προγραμμάτων :

http://www.oaed.gr.

http://www.asep.gr

http://www.eommex.gr

http://www.ypakp.gr

http://www.diorismos.gr/

http://www.proslipsis.gr.

http://www.ergasia.gr

Το Σ.Κ.Ο. λειτουργεί από το Μάρτιο του 2005. Αποτελεί μια κοινοτική δομή ψυχικής υγείας με κύριο σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που αφορούν την ψυχική υγεία και την περαιτέρω επεξεργασία τους μέσω της κατάλληλης επιστημονικής πληροφόρησης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. 

Κύριο αντικείμενο του Σ.Κ.Ο. είναι η άσκηση του κλινικού έργου, δηλ. η παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών ή υποστηρικτικών  υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανάλογα με τα αιτήματα. 

Το Σ.Κ.Ο. υποδέχεται γονείς αλλά και ενήλικες για ζητήματα όπως ερωτήματα και δυσκολίες γύρω από την άσκηση του γονεϊκού ρόλου, προβλήματα σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, ψυχολογικές δυσχέρειες στο συναίσθημα ή την συμπεριφορά, ψυχοπιεστικές καταστάσεις εξαιτίας σημαντικών γεγονότων ζωής (πένθος, διαζύγιο, ανεργία κ.α.) 

Γίνονται παραπομπές σε καταλληλότερες δομές όταν αυτό απαιτείται. 

Παράλληλα,  γίνεται Συμβουλευτική Υποστήριξη σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς έπειτα από αιτήματα εκπαιδευτικών για θέματα που προκύπτουν καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες με σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας,  Μ.Κ.Ο,  άλλες υπηρεσίες του Δήμου και άλλους φορείς για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των περιπτώσεων ή την παραπομπή αιτημάτων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν (π.χ. αιτήματα που χρήζουν ψυχιατρικής βοήθειας).

Το κέντρο στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.

Για τη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου: Μιαούλη 60, Μοσχάτο, τηλ. 2109422927

Για τη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου:  Επταλόφου 1, αίθουσα 1, Ταύρος, τηλ: 2103462125

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΤΑΘΜΟΣ»  των Δήμων Καλλιθέας και  Μοσχάτου – Ταύρου, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001.

Στην χρηματοδότηση συμμετέχει ο ΟΚΑΝΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τοπικοί φορείς- ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Πρόληψης.

Την επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση των δράσεων έχει ο ΟΚΑΝΑ ενώ την διοικητική ευθύνη έχει το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από φορείς των δύο Δήμων.

Σκοπός του είναι η πρωτογενής πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης ΣΤΑΘΜΟΣ παρέχονται δωρεάν.

Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε’ 65, Καλλιθέα

Email: [email protected]

Τηλ. 2109537216, 2109533488

Fax: 2109537215

http: //www.kp-stathmos.gr

Στο  Δήμο Μοσχάτου –Ταύρου λειτουργούν δύο δομές “Βοήθεια στο Σπίτι” που εξυπηρετούν δεκάδες μέλη, μία στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου και μια στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου.

Σκοπός του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παροχή φροντίδας σε πάσχοντα, μοναχικά, οικονομικά αδύναμα ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ, στα οποία παρέχεται ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικιακή βοήθεια ώστε να παραμείνουν στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα, διασφαλίζοντάς τους όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε θέματα όπως:

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας
 • Αγωγή υγείας και πρόληψης
 • Πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση πίεσης και σακχάρου, ενέσεις, συνταγογράφηση και αγορά φαρμάκων)
 • Οικογενειακή φροντίδα, κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης (οικιακή καθαριότητα, ελαφρύ μαγείρεμα, προμήθεια τροφίμων, πληρωμή λογαριασμών και μικροεξυπηρετήσεις εκτός σπιτιού)
 • φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς Βοηθούς.

Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου: Μιαούλη 60 Μοσχάτο, τηλ: 2109418655

Δημοτική Κοινότητα Ταύρου: Επταλόφου 1, αίθουσα 1, Ταύρος, τηλ: 2103462125

Στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου λειτουργούν δύο  Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικό Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο με εκατοντάδες ωφελούμενους:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθανασίου Διάκου 1, πλατεία Αττάλειας, Ταύρος.
 • Κοινωνικές Δομές σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρία «Φάρος Ελπίδας»:
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο, Επταλόφου και Κλαζομενών, πλατεία Αττάλειας, Ταύρος τηλ.2103454283
 • Κοινωνικό Συσσίτιο, Επταλόφου και Κλαζομενών, πλατεία Αττάλειας, Ταύρος τηλ.2103412267
 • Κοινωνικό Φαρμακείο, Επταλόφου και Κλαζομενών, πλατεία Αττάλειας, Ταύρος τηλ. 2103467019
 • Δημοτική Ιματιοθήκη, Επταλόφου και Κλαζομενών, πλατεία Αττάλειας, Ταύρος

Δικαιούχοι των Δομών είναι: 

 • Έλληνες  και  Ευρωπαίοι  πολίτες  και  Έλληνες  Οµογενείς,  οι  οποίοι  είναι  µόνιµοι  κάτοικοι  του  ∆ήµου  Μοσχάτου  – Ταύρου.
 • Αλλοδαποί µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου που διαθέτουν άδεια παραµονής σε ισχύ. 
 • ∆ηµότες  του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι µε την προϋπόθεση ότι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραµµα του ∆ήµου στον οποίο κατοικούν. 
 • Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα είναι το εισόδηµα, ενώ  λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, µονογονεϊκότητα, πολυτεκνία  αναπηρία κ.α). 

Το οικονοµικό κριτήριο για την ένταξη στις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπει ότι το συνολικό ετήσιο πραγµατικό  εισόδηµα  (από  οποιοδήποτε  πηγή) δεν  θα  υπερβαίνει  το  ποσό  των  5000  Ευρώ  µε  προσαύξηση  1500 Ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ή συνοικόν άτοµο στο νοικοκυριό.  

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αίτησης εδώ

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου λειτουργεί δύο Κ.Α.Π.Η., ένα στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου και ένα στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου. Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου έχουν εκατοντάδες ενεργά μέλη.

Ως δομές Ανοιχτής προστασίας τα Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου μας στοχεύουν στον εντοπισμό και στην κατά το δυνατό επίλυση κοινωνικών προβλημάτων των μελών, στην ενεργοποίησή τους μέσω συμμετοχής σε δραστηριότητες, στη διευκόλυνσή τους στις επαφές τους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στην πληροφόρησή τους για θέματα κοινωνικής πολιτικής και παροχών.

Βασικές προτεραιότητες είναι η δημιουργική κάλυψη του ελευθέρου χρόνου, η κοινωνικοποίηση, ο εντοπισμός προβλημάτων υγείας και η διατήρηση της φυσικής και πνευματικής κατάστασης των μελών.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με δομημένες  δράσεις όπως κοινωνική εργασία, υποστήριξη, ενημέρωση για παροχές, ψυχαγωγία, συμμετοχή σε ομάδες ενδιαφερόντων, εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ακόμη, με προγράμματα εργοθεραπείας, εκμάθησης χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, χειροτεχνίας, χορωδίας και παραδοσιακών χορών.

Σημαντικές δράσεις για την υγεία επίσης γίνονται στα ΚΑΠΗ. Αγωγή υγείας με εξατομικευμένη υγειονομική ενημέρωση, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αεροβική γυμναστική και φυσικοθεραπεία.

Στο ΚΑΠΗ της δημοτικής κοινότητας Μοσχάτου, λειτουργεί και Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια όπου πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ και γίνεται συμβουλευτική εργασία για τα μέλη και τους δημότες.

Για την εγγραφή μελών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, είναι ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες (Αναπηρία) προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η δομή λειτουργεί από τις αρχές του 2008 σε ιδιόκτητο αναπαλαιωμένο κτίριο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και παρέχεται δωρεάν προς τους δημότες.

Υπηρεσίες — Σκοπός λειτουργίας:

 • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.
 • Κινητική ανάπτυξη – βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας.
 • Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Ατομική εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή).
 • Υποστήριξη της οικογένειας.

Το κέντρο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών, που αντιμετωπίζουν:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Νοητική υστέρηση.
 • Προβλήματα ακοής, όρασης, λόγου.
 • Κινητικά προβλήματα.
 • Προβλήματα συγκέντρωσης, προσοχής και διάσπασης.

Στόχος του προγράμματος:

 • Κοινωνικοποίηση, ενίσχυση ομαδικού πνεύματος, ανάπτυξη συνεργασίας.
 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Έκφραση συναισθημάτων.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας.
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί.
 • Ενημέρωση της οικογένειας για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών.

Το Κέντρο υποστηρίζεται από : Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Γυμναστή, Κοινωνικούς Φροντιστές, Τεχνικούς Εκπαιδευτές, Υπάλληλο καθαριότητας.

Ωράριο λειτουργίας:

 • Πρωινό πρόγραμμα: 08:00 – 16:00
 • Απογευματινό πρόγραμμα: 16:00 – 20:00

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Πίνδου και Αγίου Κωνσταντίνου 31, Μοσχάτο 183 44

Τηλ.: 2104839034, 2104834614

email: [email protected]

Το  «Δημήτρειο» Κέντρο Φροντίδας και Αγωγής Παιδιού εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2013. Λειτουργεί σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αποστολή» της Αχιεπισκοπής Αθηνών.

Το ΚΔΑΠ παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 60 παιδιά δημοτικού, ηλικιών 6-12 ετών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη, δραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των παιδιών, ψυχαγωγία και φροντίδα.

Το όραμα του ΚΔΑΠ είναι να εξασφαλίσει στα  παιδιά  πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα μέσα στην κοινότητά του. Μέσω των μετασχολικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Κέντρο οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον να απασχοληθούν μετά το πέρας της σχολικής ημέρας.

Το ΚΔΑΠ παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και προσφέρει καινοτόμες δημιουργικές δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν τα κλασικά μαθητικά προγράμματα. Ζωγραφική, ρυθμική γυμναστική και παραδοσιακοί χοροί,  μουσική, χορωδία, κατασκευές, κηπουρική,  αγιογραφία, μικροϋφαντική και  θεατρικό παιχνίδι είναι μερικά από τα τμήματα της δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούν στο Κέντρο. 

Τα μέλη του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, δίνουν τον  καλύτερό τους εαυτό για την άριστη λειτουργία του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους.

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 7, Μοσχάτο, 18344

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Fax: 2104833080

email: [email protected]

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας  αποτελεί ένα καινοτόμο συμβουλευτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Έργο του Τοπικού Συμβουλίου είναι:

 • Η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο,
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων,
 • Η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
 • Ο συντονισμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών διαφόρων φορέων της περιοχής ώστε να περιοριστούν ορισμένες μορφές εγκληματικότητας.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συμμετέχει  ενεργά από το 2007 σε Εθνικά  Δίκτυα Δήμων Προαγωγής Υγείας και από το 2011 μέχρι σήμερα είναι ενεργό μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου  Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). 

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται ποικίλες δράσεις προαγωγής υγείας  και  προσυμπτωματικού ελέγχου  ενώ οι βασικές αρχές υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” ενσωματώνονται  σε όλες τις πολιτικές  σύμφωνα  με  τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων με στόχο την καλύτερη υγεία για όλους.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια λειτουργεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και υποστηρίζεται από εκπαιδευμένο προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων και του ΚΑΠΗ.

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό λειτουργούν:

 • Ιατρείο μνήμης
 • Ομάδες πρόληψης και ενδυνάμωσης νοητικών λειτουργιών
 • Ατομική και ομαδική δημιουργική απασχόληση
 • Συμβουλευτική και υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια

Διεύθυνση:

Χαλκίδη 21, Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Μοσχάτο

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4832482, 2104833627