Τηλέφωνα Υπηρεσιών

Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ανά Διεύθυνση και Τμήμα

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης
2109422927

Διεύθυνση ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
213 2019700

Διεύθυνση ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ
213 2025400

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
2132019638

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
2132019627

Διεύθυνση Παιδείας, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Πρασίνου και Κηποτεχνίας
2132036205

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης
2132036205

Αυτοτελή τμήματα υπαγόμενα απ’ευθείας στον Δήμαρχο

Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Συντονιστικό όργανο εκτάκτων αναγκών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου