Τηλέφωνα Υπηρεσιών

Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ανά Διεύθυνση και Τμήμα

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης
2109422927

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής και Ισότητας των Φύλων

Ταύρος: 2103462125, Μοσχάτο: 2109418655


Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης και Επιδομάτων

2103462125 & 2103426414


Τμήμα Κοινωνικών Δομών

2109418655

Διεύθυνση ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
213 2019700

ΚΕΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

213 2019700

Διεύθυνση: Λάμπρου Κατσώνη 69, Μοσχάτο, ΤΚ:18344

Διεύθυνση ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ
213 2025400

ΚΕΠ ΤΑΥΡΟΥ

213 2025400

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος, ΤΚ:17778

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
2132019638

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων (Πρωτόκολλο)

Μοσχάτο: 2132019602, Ταύρος: 2132036219


Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων

2132019621


Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Μοσχάτο: 2132019601-603, Ταύρος: 2132036216


Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων & Διοίκησης

2132019620

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
2132019627

Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών

2132019622, 623


Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Έκδοσης και Ρύθμισης Αδειών Επιχειρημ/κών Δραστηριοτήτων

Μοσχάτο: 2132019612, 25, Ταύρος: 2132036224


Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Μοσχάτο: 2132019624, Ταύρος: 2132036270


Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών

2132019632

Διεύθυνση Παιδείας, Νέας Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού
2104834614

Τμήμα Πολιτισμού και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

2103466785, 2103422206


Τμήμα Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης

Βιβλιοθήκη


Πολιτιστικό κτίριο

21032036251, 2103478120

2109414314,Πίνδου 36, Τ.Κ. 18344, Μοσχάτο
210 3417939,Αγίας Σοφίας 16, Ταύρος

2104833390, Σολωμού 30,Μοσχάτο


Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

2109407820


Τμήμα λειτουργικής Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποδομών

2132019631

Διεύθυνση Πρασίνου και Κηποτεχνίας
2132036205

Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

2132036202


Τμήμα Πρασίνου

2132019613

Διεύθυνση: Πειραιώς & Επταλόφου, Ταύρος


Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας

2132036208

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης
2132036205

Τμήμα Περιβαλλοντικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

2132036239


Τμήμα Αποκομιδής

2104821086


Τμήμα Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Αδρανών Υλικών

2104821086


Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

2103467828


Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2102036239

Αυτοτελή τμήματα υπαγόμενα απ’ευθείας στον Δήμαρχο

Γραφείο Δημάρχου

Μοσχάτο: 2132019630-631, Ταύρος: 2132036281


Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2132019630-631


Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2102019650


Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

2132019688


Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Τύπου

2132019636


Αυτοτελές Γραφείο Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων

2132019620

Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Πνευματικό Κέντρο

Μοσχάτο: Χρυσ. Σμύρνης 18, 2109431760
Ταύρος: Δημαρχείο Ταύρου, Πειραιώς & Επταλόφου 2103466785


Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας

2132036312, 2132036298


Κοινωφελής Επιχείρηση

2104834614

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 4, Μοσχάτο Τ.Κ. 18345