Επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις αιτήσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα εντός των ορίων του Δήμου, όπως η αδειοδότηση για έναρξη ή επέκταση εμπορικής δραστηριότητας, η άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η παράταση του ωραρίου λειτουργίας, η άδεια μουσικής και άλλα όσα αφορούν την σχέση των επιχειρήσεων και του Δήμου.

Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου

Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου, χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Αίτηση Άδειας Κατάληψης Πεζοδρομίων, Πλατειών και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων με τραπεζοκαθίσματα

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.