Κέντρο Υπηρεσιών

Συγκεντρωτικά, όλες οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που παρέχει ο Δήμος στους πολίτες.
Καλώς ορίσατε στο κέντρο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. Για να υποβάλλεται αίτημα για ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων παρακαλούμε προχωρήστε αρχικά στην εγγραφή σας στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί η ψηφιακή σας θυρίδα από όπου θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά σας αιτήματα και τις απαντήσεις που λαμβάνεται από τον Δήμο.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για πιστοποιητικό μέσα από το gov.gr

File name:

File size:

1

File name:

File size: