Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10/11/2021
Σημασία της ασφάλειας σ’ έναν Οργανισμό Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΧωρίς πραγματική ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας τωνπολιτών/δημοτών ούτε κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη τωνδραστηριοτήτων του Δήμου που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών και τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του.Το περιβάλλον ασφάλειας, αποτελεί κοινό ζητούμενο και υπόστρωμα για την πρόοδοκαι την ευημερία των προσώπων όπου κι […]
Χριστουγεννιάτικες κάρτες Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου
Εφέτος ας στείλουμε τις ευχές μας για ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, διαλέγοντας κάποιες από τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες του Σπιτικού της Αγάπης της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου. Με κάθε Χριστουγεννιάτικη κάρτα δίνετε χαρά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και βοήθεια στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας. Κόστος : 0.50€ η κάρτα. Για μεγάλη ποσότητα 0.30€ η κάρτα. Για Παραγγελία […]
Ορισμός Αντιδημάρχων
ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 872 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1, 5  & 6 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1  του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018, καθώς και της παρ. […]
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 5138/Β΄/5-11-2021)
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 5138/Β΄/5-11-2021) ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. […]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Π. Αττικής
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Π. Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ΚΑΛΕΙ τους δημότες που υπέστησαν ζημίες από την πρόσφατη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 14/10/2021, να υποβάλλουν αίτηση για τον έλεγχο των κατοικιών τους , εντός 15 ημερών από την ημέρα εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, προκειμένου ο Δήμος στη συνέχεια να υποβάλλει τα αιτήματα ανά κοινότητα , […]
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης 1/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1/ 2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό  Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ […]
Αναστολή λειτουργίας Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας
Απόφαση 785/2021 Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου: Αναστολή λειτουργίας Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 περ. 27 του ίδιου νόμου για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των […]
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας
Απόφαση 784/2021 Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου: Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας ΑΠΟΦΑΣΗ 784/2021 Θέμα: Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις […]
  • Kατηγορίες