Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης […]
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ &ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ ΤΗΣ12/09/2021*
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ &ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ ΤΗΣ12/09/2021* Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις νεότερες διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΑ για την άθληση υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για τον COVID-19, ανά άθλημα & ηλικιακή κατηγορία- τα οποία  αφορούν & τα τμήματα Μαζικής Άθλησης του Δήμου μας- ισχύουν […]
Διευκρινιστικές οδηγίες για την άθληση υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 816 και 035 λόγω εορτασμού του Ι.Ν. Αγ. Σοφίας Ταύρου
Παροχή υποτροφίας σπουδών από τον εκπαιδευτικό φορέα ΑΛΦΑ studies σε έναν εργαζόμενο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Ο εκπαιδευτικός φορέας ΑΛΦΑ studies προσφέρει σε έναν εργαζόμενο του Δήμου μας μία πλήρη υποτροφία σπουδών η οποία αφορά στα  προγράμματα εξειδίκευσης Advanced Professional Studies. Ο θεσμός «Υποτροφίες στους Δήμους» έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων ΑΛΦΑ studies, με στόχο τη συμβολή στην ανάγκη εξειδίκευσης εργαζόμενων και επαγγελματιών, λόγω […]
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συμμετέχει σε δράσεις καινοτομίας
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συμμετέχει στο 1o Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Govhack το οποίο ξεκινάει τη λειτουργία του ύστερα από θετική αξιολόγηση πρότασης προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που υποβλήθηκε στη σχετική πρόσκληση. Στο Govhack συμμετέχουν αρχικά εταιρίες, ερευνητικά […]
Εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία που δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες 18 ετών και άνω, χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (άρθρ. 5 ν. 2525/1997).  Η φοίτηση είναι δωρεάν. Η συνολική […]
Ξεκινούν οι εγγραφές για τα τμήματα Μαζικής Άθλησης 2021-22 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τα προγράμματα Μαζικής Άθλησης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, τα οποία ξεκινούν τη λειτουργία τους από την Δευτέρα 13.09.2021. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων, σύμφωνα με […]
Προκήρυξη θέσης εργασίας μάγειρα στο κοινωνικό συσσίτιο
Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  Μοσχάτου-Ταύρου» με κωδικό MIS 5001790  Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμων για διάστημα 12 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου για την υλοποίηση του υποέργου 3 […]
  • Kατηγορίες