Προστασία Aδέσποτων

Σχετικά με την περίθαλψη των αδέσποτων σκύλων, υπεύθυνη για το ΔΙΚΕΠΑΖ από τον Δήμο είναι η υπηρεσία πρασίνου, κα Ιουλία Β. στο 2132036208, ενώ για τις στειρώσεις και την υγειονομική κάλυψη των αδέσποτων γάτων είναι το Γραφείο Δημάρχου: 2132019630 και 631.

και θα μπει στην κατηγορία Παροχές