Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (17/01/2023)
Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22), στις 17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30 με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Κονδύλη 4 στην Κ. Μοσχάτου. […]
Οικονομική Επιτροπή (16/01/23)
Καλείστε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 16 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης  9:30π.μ., με τα εξής θέματα: 1. Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. 2. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της […]
Eιδική μεικτή συνεδρίαση ΔΣ 29/12 Πέμπτη & ώρα 19:00 Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Καλείστε στην 32 η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίουστο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης καιμέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 29Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 19:00 μ.μ, με τα εξής θέματα: Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου […]
ΤΑΚΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ- ΣΤΙΣ 28/12 ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 9:30
Καλείστε στην 42 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψηςσύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22), στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη μεώρα έναρξης 09:30π.μ., με τα εξής θέματα: 1.Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου,που αφορά στην «Κατάρτιση και ψήφιση του […]
“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 9π.μ. – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ”
Κοινότητα Ταύρου (20/12/2022)
Σας καλούμε σε  συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου του […]
Δημοτικό Συμβούλιο 22/12/2022
Καλείστε στην 31η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουστην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 22 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης  19:00 μ.μ, με τα εξής θέματα: Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού […]
Οικονομική Επιτροπή (21/12/2022)
Καλείστε στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 21 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη με ώραέναρξης  09:00π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης που αφορά στην 5η τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022. 2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση […]
Δημοτικό Συμβούλιο 14/12/2022
Καλείστε στην 30η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουστην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 14 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης  19:00 μ.μ, με τα εξής θέματα: Έγκριση επί των σχεδίων […]
  • Kατηγορίες