Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή 16/05/2022
Καλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021), στις 16 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης 09:00π.μ. με τα εξής θέματα: 1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού για το […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (10/05/2022)
Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021), στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00π.μ. με τα εξής θέματα: 1. Λήψη απόφασης για προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας 2ης περιοχής για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσες, […]
Δημοτικό Συμβούλιο 29/04/2022
Καλείστε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 2684/21-2-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, στις 29 Απριλίου 2022 […]
Οικονομική Επιτροπή 20/04/2022
Καλείστε στην 14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 20 Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Τετάρτη […]
Οικονομική Επιτροπή (15/04/2022)
Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 2684/21-2-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 15 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή με […]
Οικονομική Επιτροπή 08/04/2022
Καλείστε στην 11η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 8 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή με […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (07/04/2022)
Καλείστε στην 2η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 2684/21-2-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 7 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη […]
Δημοτικό Συμβούλιο 13/04/2022
Καλείστε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Αμφιθέατρο «Τεμπονέρας» στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίων – Λυκείου της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου στις 13 Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:30, με το εξής θέμα: Συζήτηση ενημέρωση για τις εξελίξεις του ΤΑΙΠΕΔ όσον αναφορά την εκποίηση του ακινήτου ΕΟΜΜΕΧ […]
Οικονομική Επιτροπή 05/04/2022
Καλείστε στην 10η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Απριλίου […]
  • Kατηγορίες