Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή (02/10/2023)
Καλείστε στην 20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Δημαρχείο (Κοραή 36), στις 2 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., με τα εξής θέματα: Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουνίου έτους 2023. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2023. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και […]
Δημοτικό Συμβούλιο (08/09/2023)
Καλείστε στην 30η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη &  ταυτόχρονα δια ζώσης , στην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 18:00 μ.μ, με τα εξής θέματα: Συζήτηση και […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (08/09/2023)
Καλείστε στην 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Δημαρχείο Μοσχάτου (Κοραή 36), στις 8/9/2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09:30 π.μ., με το εξής θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Χρ. Σμύρνης 158 στην Δ.Κ. Μοσχάτου της Β. Κ. – Ν. […]
Κοινότητα Μοσχάτου (28/08/2023)
Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 19:00. Η συνεδρίαση συγκαλείται βάσει του άρθρου 89 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 88/21.8.2022 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Το συμβούλιο κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του: […]
Οικονομική Επιτροπή (04/08/2023)
Καλείστε στην 17η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Δημαρχείο (Κοραή 36), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, στις 4 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9:00 π.μ., με τα εξής θέματα: 1.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία ανανέωσης ετήσιας […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 04/08/2023
Καλείστε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Δημαρχείο Μοσχάτου (Κοραή 36), στις 4/8/2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09:30 π.μ.,  με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης επί  αιτημάτων  σχετικών  με τις  άδειες  χώρου  στάθμευσης  αναπηρικών αυτοκινήτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Λήψη απόφασης για παραχώρηση μιας θέσης για […]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ Μ-Τ 21-45
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ Μ-Τ 12-20
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ Μ-Τ 11
  • Kατηγορίες