Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2022
Καλείστε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 4 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης 09:00π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση ενδοδικαστικού  συμβιβασμού  κατ΄ άρθρο 126B’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας […]
Οικονομική Επιτροπή 27/09/2022
Καλείστε στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης 09:00π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αριθ. 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  […]
Δημοτικό Συμβούλιο 26/09/2022
Καλείστε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με τον Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 16:00, με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης οικοπεδικής έκτασης (για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου με τη διάνοιξη πεζοδρόμων) συνιδιοκτησίας Ελένης Στέφα, […]
Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2022
Καλείστε στην 21η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με  το άρθρο 78 τον Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22), στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 15:00 μ.μ., με τα εξής θέματα: 1.Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων […]
Οικονομική Επιτροπή 20/9/2022
Καλείστε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με  το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 13:00, με τα εξής θέματα: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 52/9-9-2022 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» που αφορά στην Δ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του […]
Ανακοίνωση – πρόσκληση
Συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών  συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στη δημόσια διαβούλευση για την έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη των απόψεων επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υπουργείου […]
Οικονομική Επιτροπή 06/09/2022
Καλείστε στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με τον Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης 9:30, με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση […]
Δημοτικό Συμβούλιο (02/08/2022)
Καλείστε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με τον Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 19:00, με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης για την 2η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Επενδύσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων έτους 2022. […]
Οικονομική Επιτροπή 25/07/2022
Καλείστε στην 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα και με τον Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 25 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης  9:00 π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού με αριθμ.:4  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ […]
  • Kατηγορίες