Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο (29/05/2023)
Καλείστε στην 17η τακτική συνεδρίαση τουΔημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5043/2023, στην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), στις  29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  20:30, με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής  για την […]
Κοινότητα Μοσχάτου (29/05/2023)
Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου στην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) στις 29 Μάϊου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 19:30 με το εξής θέμα: Παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «Ε…Μ…Ε.Ε.». Παράταση του ωραρίου της […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (26/05/2023)
Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), στις 26/5/2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00π.μ.,  με τα εξής θέματα: Έγκριση επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης  αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. 2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων σχετικών με […]
Οικονομική Επιτροπή (26/05/2023)
Καλείστε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), στις 26 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9:00 π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Αθλητική Γιορτή 2023». Λήψη απόφασης […]
Δημοτικό Συμβούλιο (12/05/2023)
Καλείστε στην 14η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23, στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό  Κέντρο  Μοσχάτου στις 12 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 17:00, με τα εξής θέματα: 1. Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με την κατανομή χώρων υπαίθριας […]
Κοινότητα Ταύρου 12/05/2023
Σας καλούμε σε  συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου του […]
Δημοτικό Συμβούλιο (05/05/2023)
Καλείστε στην 13η  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23, στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό  Κέντρο  Μοσχάτου στις 5 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,  με  το εξής θέμα: Έγκριση Πρακτικών Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό τρόπου χρήσης των χώρων […]
Δημοτικό Συμβούλιο (04/05/2023)
Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23, στις 4 Μάϊου 2023 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 15:00 με τα εξής θέματα: Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην 2η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έτους 2023. Έγκριση της υπ΄αριθμ.28/2023 απόφασης της […]
Οικονομική Επιτροπή (03/05/2023)
Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) στις 3 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 9:00 π.μ., με τα εξής θέματα: Λήψη απόφασης που αφορά στην 2η τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Λήψη […]
  • Kατηγορίες