Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου
Ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», εκτιμώμενης αξίας 179.658,43€ και προϋπολογισμού 222.776,45€ (με απολογιστικά 5.000,00€, αναθεώρηση 2.123,71€  και ΦΠΑ 24%)
Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής […]
Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)
Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών
Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 204724) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου
Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 204649) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Ανακοίνωση ΣΜΕ 2023-2024 για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Ανακοίνωση ΣΜΕ 2023-2024 για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 23.500,00€ με ΦΠΑ.
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού»
Προμήθεια για την ανάπλαση περιοχή Κηφισού στο Μοσχάτο
Προμήθεια για την ανάπλαση περιοχή Κηφισού στο Μοσχάτο
  • Kατηγορίες