Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, αναλωσίμων και αστικού εξοπλισμού
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, αναλωσίμων και αστικού εξοπλισμού
Προμήθεια πλυντηρίου κάδων
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για “Προμήθεια πλυντηρίου κάδων”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ 13/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ 13/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, εντύπων & υλικών μηχανογράφησης αναλώσιμων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, εντύπων & υλικών μηχανογράφησης αναλώσιμων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΣΜΕ 1 2023
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας.Ομάδα Α: Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, Kαθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείαςΟμάδα Β: Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγουςπυροπροστασίας
  • Kατηγορίες