Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.919.354,84€ και συνολικής δαπάνης 2.380.000,00€ (με αναθεώρηση 22.262,03€, απολογιστικά 100.000,00€ και ΦΠΑ 24%).
Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχήματος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Αποτελέσματα
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες 4,5 & 6 για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες 4,5 & 6 για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ  Έχοντας υπόψη: Το άρθρο  212 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί πρόσληψης προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. Την υπ. αριθμ. 47/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου-Ταύρου, σχετικά με την […]
Προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπαγή
Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 με γερανό και αρπαγή
Προμήθεια αθλητικού παρκέ στον Ταύρο και συντήρηση αθλητικού παρκέ στο Μοσχάτο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ» ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  • Kατηγορίες