Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Σπύρος Γιαλαμπίδης
Επιλογή αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την: “Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου Σπύρος Γιαλαμπίδης”
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτοί Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για “Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα”
Ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με συνοπτικό διαγωνισμό
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 για το έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου & 4oυ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Προμήθεια αντικατάστασης τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο Γήπεδο Μοσχάτου
Προμήθεια αντικατάστασης τεχνητού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο Γήπεδο Μοσχάτου
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του γηπέδου Χ. Παυλίδης
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την: “Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του γηπέδου Χ. Παυλίδης”
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας”
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα 12-5-2021  και μέχρι 21-5-2021, μόνο ταχυδρομικά στην Διεύθυνση του Δήμου ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Τ.Κ. 18345 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥστο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση […]
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσω και μηχανημάτων έργων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσω και μηχανημάτων έργων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
  • Kατηγορίες