Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έγγραφα ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 193.548,39€ και προϋπολογισμού 240.000,00€ Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 192523
Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ
Καύσιμο αέριο Κλιματισμός Αρχιτεκτονικά Ενεργειακή απόδοση Ηλεκτρολογικά Ανελκυστήρας Στατικά Πυροπροστασία Ύδρευση – Αποχέτευση
Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του αστικού ιστού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του αστικού ιστού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου για το 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου για το 2ο ΓΕΛ Μοσχάτου
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου
Πίνακας αποτελεσμάτων υποψηφίων ΣΜΕ 1/2022
Πίνακας αποτελεσμάτων υποψηφίων ΣΜΕ 1/2022
Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Μοσχάτου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 6ο Δημοτικό Μοσχάτου
Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Ταύρου
Επανάληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου για το 5ο Δημοτικό Ταύρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» […]
  • Kατηγορίες