Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ματαίωσης διαγωνισμού
Απόφαση 252 Οικονομικής Επιτροπής: Ματαίωση διαγωνισμού “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ –ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ”
Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Ανάπτυξη συστήματος υπόγειας αποθήκευσης και αποκομιδής δημοτικών απορριμμάτων
Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μοσχάτου – Ταύρο μέσω της ανάπτυξης συστήματος υπόγειας αποθήκευσης και αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων
Διαγωνισμός για προμήθεια Συστήματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων
Συνοπτικός Διαγωνισμός: Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων Κατασκευών για Εναπόθεση αυτών σε Εγκαταστάσεις Προσωρινής Αποθήκευσης, Διάθεσης, Διαλογής, Αξιοποίησης και Επεξεργασίας
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 12,17 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Μοσχάτου,επί των οδών Καποδιστρίου & Μιαούλη,με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Η […]
Πρόσληψη 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ  Έχοντας υπόψη: Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με […]
Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων
Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών μονάδων
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών μονάδων
  • Kατηγορίες