Αντιδήμαρχοι – Eντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αντιδήμαρχοι

Αθανάσιος Ντερέκας

Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας – Καθαριότητας – Ανακύκλωση – Συντονισμός δράσεων   και  εποπτεία  Πολιτικής  Προστασίας

Αρμοδιότητες

Βασίλειος Γρούμπας

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ, Ανάπλαση Σφαγείων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αρμοδιότητες

Γεώργιος Φελλάς

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Σχολικού Αθλητισμού, Σχολικών αγώνων, Μαζικού αθλητισμού,  Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων,  Πρασίνου, Παιδικών Χαρών

Αρμοδιότητες

Δημήτριος Ζώταλης

Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ενέργειας, Δημόσιας Υγείας, Αδέσποτων και Δεσποζόμενων ζώων, Καθημερινότητας γειτονιών Μοσχάτου

Αρμοδιότητες

Αικατερίνη Καρύδη

Αντιδήμαρχος  Παιδείας – Δια βίου μάθησης- Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Ιατρικής Πρόληψης και Φροντίδας

Αρμοδιότητες

Ιωάννης Σάββας

Αντιδήμαρχος Υποδομών και Δόμησης

Αρμοδιότητες

Σπύρος Αγγελόπουλος

Αντιδήμαρχος  Δημοτικής Αστυνομίας, ελέγχου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, δημοτικής περιουσίας, επιμετρήσεων τ.μ. δημοτικών τελών

Αρμοδιότητες

Ζαμπία Γαβαλά

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Γειτονιών Ταύρου και Εθελοντισμού, Αλληλεγγύης, Σχέσεις με Συλλόγους Μεταναστών

Αρμοδιότητες

Επιπλέον ορίζει άμισθους Αντιδημάρχους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

Αριστείδης Κρεμμύδας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών,  Συγχρηματοδοτούμενων Έργων,  Ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρείας  Κοινωνικής Οικονομίας

Αρμοδιότητες

Δέσποινα Λουκάκη – Κουτσούκου

Αντιδήμαρχος  Παιδικών σταθμών Παιδικής Μέριμνας- ΚΑΠΗ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Αρμοδιότητες

Παντελεήμων Δείξιμος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Ωδείου, Πολιτιστικών θεσμών, εκδηλώσεων, Ίδρυση Μουσείου

Αρμοδιότητες


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου (χωρίς αμοιβή), για την εποπτεία και τον συντονισμό των διαφόρων τομέων είναι οι εξής:

  1. Ιωάννης Κόλλιας: Εντεταλμένος Σύμβουλος Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Μαζικού Αθλητισμού (τμήματα Αθλητισμού Δήμου) – Σχολικών Αγώνων -Πρασίνου.
  2. Χριστίνα Χατζελένη: Εντεταλμένη σύμβουλος Δημόσιας Υγείας , Ισότητας Φύλλων, Εθελοντισμού, Κοινωνικών Ιατρείων, Κοινωνικού Φαρμακείου, Σχέσεις με Δημόσιες Δομές Υγείας.
  3. Αλέξανδρος Γαβαλάς: Εντεταλμένος σύμβουλος Νεολαίας, Ενεργειών Αντιμετώπισης Συνεπειών Κλιματικής Κρίσης .
  4. Ιωάννης Σαλτερής: Εντεταλμένος σύμβουλος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, Διεθνών Σχέσεων, Σχέσεων με Επαγγελματικούς – Συλλόγους, ΣΒΑΚ, Κυκλοφοριακής Οργάνωσης, Συμβουλίου Παραβατικότητας, Λαϊκών Αγορών.
  5. Παναγιώτης Παπασταθακόπουλος: Εντεταλμένος σύμβουλος Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, Νέων Τεχνολογιών Ρομποτικής, ΣΦΗΟ, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ενεργειακής Κοινότητας.
  6. Δημήτριος Τριβυζάκης: Εντεταλμένος σύμβουλος Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων, Προγράμματα Κοινωφερλούς Εργασίας ΔΥΠΑ, Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Σχέσεων με Πολιτιστικούς Συλλόγους.


Ο Δήμος