Κοινωνική Μέριμνα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Γέννησης

Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.

Επίδομα Αιμολυτικών Νοσημάτων

Επίδομα βαριάς αναπηρίας

Επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης

Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης

Επίδομα κίνησης

Επίδομα κωφών-βαρηκόων

Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας

Επίδομα τυφλότητας

Μείωση-Απαλλαγή δημοτικών τελών

Οικονομική Ενίσχυση σε Απόρους

Κοινωνικό Παντοπωλείο σε συνεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Κοινωνικές Δομές σε συνεργασία με το «ΦΑΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Εγγραφή σε ΚΑΠΗ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.