Εκπρόσωποι του Δήμου

Εκπρόσωποι του Δήμου στην ΠΕΔΑ

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ καθώς επίσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από τη πλειοψηφία και ο κ. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  από τη μείζονα μειοψηφία.

Αντιπρόσωποι από το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) είναι οι κάτωθι:

1. Γεώργιος Φελλάς με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κοτζαμπασάκη

2. Μαρία Τσέλιου με αναπληρώτρια την Βασιλική Καραβία

3. Ιωάννης Βολίκας  αντιπρόσωπος της μείζονας μειοψηφίας.

Μετέχει ο δημοτικός σύμβουλος, Δημήτριος Σόυτος

Ο Δήμος