Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), αλλαγής ονοματολογίας ή αρίθμησης δρόμων.

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης  υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 άρθρο 27 παρ.4.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση νέας παροχής 
 • Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)Αριθμός και έτος οικοδομικής αδείας (εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά, πέραν την τετραετίας, χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων ΙΚΑ για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία)
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για οικοπεδούχους) ή πίνακα αναλογισμού ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού (με σφραγίδα & υπογραφή του)
 • Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ταυτότητα του αιτούντος Τακτοποίηση  οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου 
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.Βεβαίωση ΔΟΥ για ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να εντάσσεται σε μειωμένους συντελεστές Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για όσους ΚΑΔ έχουν εγκριθεί περί Λιανικού Εμπορίου και Υπηρεσιών 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2132036224

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος


ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • E9

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας [Η δήλωση με τα στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου συμπληρώνεται από τον/την Δημότη/Δημότισσα. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας ακολουθεί η Διαδικασία Ελέγχου Ακινήτου και καταχώρησης ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο]
 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Σε περίπτωση Διακοπής Ηλεκτροδότητης

 • Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ περί Διακοπής Ηλεκτροδότησης

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο με τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ακινήτου και με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Κατάσταση περί μη οφειλής από Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου εφόσον απαιτείται.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2132036224

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα(κτίσματα ή οικόπεδα)  στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.

  Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (για νέο ιδιοκτήτη)
 • Ε9

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει και καταθέτει «Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερουμένου ηλεκτρικής ενέργειας».

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2132036224

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που δικαιούνται πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα Δημοτικά Ανταποδοτικά Τέλη είναι:

Άποροι

Πλήρης Απαλλαγή


Πολύτεκνοι

Πλήρης Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00€

50% Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 30.000,00€


ΑΜΕΑ 67% και άνω

Πλήρης Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00€

50% Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 18.000,00€


ΑΜΕΑ 80% και άνω

Πλήρης Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000,00€


Τρίτεκνοι

Πλήρης Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00€

50% Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 25.000,00€


Μονογονεϊκές Οικογένειες

Πλήρης Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000,00€

50% Απαλλαγή για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 20.000,00€


Κοινωνικό Τιμολόγιο (Ν.4320/15)

50% Απαλλαγή


Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις τα οποία θα συλλέγει η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου σε συνεννόηση µε το τµήµα προσόδων. Αναλυτικά είναι τα εξής, όλα πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφά τους:

 1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνηµµένα.
 2. Έγγραφο – δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο που θα αποδεικνύει την υπαγωγή του αιτούντος ή µέλους της οικογένειάς του στην ωφελούµενη οµάδα (τρίτεκνοιµονογονεϊκές οικογένειες- δικαιούχοι κοινωνικού τιµολογίου της ∆ΕΗ).
 3. Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου µας (π.χ. Φορολογική ∆ήλωση).
 4. Εάν πρόκειται για προστατευόµενα µέλη του αιτούντος, έγγραφο – βεβαίωση ή Φορολογική ∆ήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν οικονοµικά .
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πρόσφατη απόδειξη της ∆ΕΗ στο όνοµα του αιτούντος ή µέλους της οικογενείας του. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει µεταβολή στη ∆ΕΗ.
 7. Συµβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνοµα του αιτούντος ή µέλους της οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκοµίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασµένου έτους). Τέλος αν αυτή είναι µισθωµένη, θεωρηµένο(και σε ισχύ) από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. συµβόλαιο στο όνοµα του αιτούντος ή µέλους της οικογένειάς του.
 8. Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχοςωφελούµενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συµφωνεί µε την µεταβολή των τ.µ. του ακινήτου του στη ∆.Ε.Η. µε «πλασµατικά» τετραγωνικά, προς όφελος του δικαιούχου µισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του. Επίσης θα δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισµό των σωστών τ.µ. στο ∆ήµο µας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης, αλλιώς ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του της τελευταίας πενταετίας µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. .
 9. Στοιχεία (συµβόλαιο ή σχέδιο µηχανικού) για τα πραγµατικά τ.µ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας µας.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άµεσα στο ∆ήµο µας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, µετακόµιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δε γίνει, ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του της τελευταίας πενταετίας µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
 11. Η απαλλαγή θα συσχετισθεί µε το οικογενειακό εισόδηµα του δικαιούχου ή της οικογένειάς του. Θα προσκοµίζεται εκκαθαριστικό εφορίας καθώς και το Ε9. Εάν δε γίνεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καµία ∆.Ο.Υ.
 12. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας, για καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε να µπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδοµένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχωνωφελουµένων, αλλά και χρέωσή τους σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεών τους ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών µας.
 13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούµενα ή για περιπτώσεις που δεν µπορούν να προβλεφθούν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εφόσον ο δικαιούχος της µείωσης συνεχίζει να έχει αυτό το δικαίωµα πέραν της πενταετίας, θα επανυποβάλλονται στις υπηρεσίες του ∆ήµου κάθε πενταετία µε αρχή αυτής το έτος της αρχικής υποβολής των δικαιολογητικών. Η περίοδος επανυποβολής των δικαιολογητικών θα γίνεται το τρίµηνο Σεπτεµβρίου-ΟκτωβρίουΝοεµβρίου κάθε έτους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες µας για αλλαγή των µέτρων στη ΔΕΔΔΗΕ πριν την αλλαγή του έτους.

Κάθε έτος όµως θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των µειώσεων στις υπηρεσίες του ∆ήµου µας, στο ίδιο διάστηµα, απλή υπεύθυνη δήλωση περί µη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά, καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που έχει συγκεκριµένη διάρκεια, που θα βεβαιώνει τη συνέχιση της ιδιότητας του δικαιούχου της µείωσης.
Μερικά από τα παραπάνω δικαιολογητικά, σε τυχόν ανήµπορους δικαιούχους, µπορούν να συγκεντρωθούν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µας (Τµήµα Εσόδων, Κοινωνική Υπηρεσία, κλπ.).

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Εσόδων Μοσχάτου

Υπεύθυνος: Τζέλλος Βασίλης

Τηλέφωνο: 2132019625

Διεύθυνση: Κοραή 36, Μοσχάτο

Τμήμα Εσόδων Ταύρου

Τσιγαρίδας Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2132036224

Διεύθυνση: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων εκτός του αιτούντος απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019610

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική έκδοση εδώ

Χορηγείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός ακινήτου. Είναι αναγκαία κυρίως για την ταυτοποίηση ακινήτου από υπηρεσίες και φορείς (εφορία, ΔΕΗ, κλπ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας ή
 • Φωτοαντίγραφο συμβολαίου

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η, περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η. Για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων εκτός του αιτούντος απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019610

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική έκδοση εδώ

Χορηγείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός ακινήτου. Είναι αναγκαία κυρίως σε περιπτώσεις μεταβολής της αρχικής ονομασίας, η οποία αναφέρεται π.χ. σε παλαιά συμβόλαια ιδιοκτησίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Φωτοαντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας ή
 • Φωτοαντίγραφο συμβολαίου

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η, περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η. Για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων εκτός του αιτούντος απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Κοραή 36, Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2132019610

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική έκδοση εδώ
Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.