Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), αλλαγής ονοματολογίας ή αρίθμησης δρόμων.

Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών

Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου

Βεβαίωση ονομασίας οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.