Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού

22 Σεπτεμβρίου, 2022 14:51

Έγγραφα διαγωνισμού για το έργο: “Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού

Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 192007

Καύσιμο αέριο

Κλιματισμός

Αρχιτεκτονικά

Ενεργειακή απόδοση

Ηλεκτρολογικά

Ανελκυστήρας

Στατικά

Πυροπροστασία

Ύδρευση – Αποχέτευση

Πίνακες κουφωμάτων