Δημοτικές Εκλογές

Εκλογικά Τμήματα Μοσχάτου-Ταύρου και Συνδυασμοί Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2023
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άφιξη δικαστικών αντιπροσώπων
Παρακολούθηση της άφιξης των εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και της ομαλής έναρξης της ψηφοφορίας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της επαναληπτικής της 15ης Οκτωβρίου 2023
Υπόδειγμα Πίνακα άφιξης δικαστικών αντιπροσώπων 8 Οκτωβρίου 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
1η Γενική δοκιμή μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0
«Αποστολή καταλόγου υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), έτους 2023 (χρήση 2022) – Ενημέρωση υπόχρεων περί υποχρέωσης γνωστοποίησης των στοιχείων των συζύγων τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής»
Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023».
  • Kατηγορίες