Δημοτικές Εκλογές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
1η Γενική δοκιμή μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0
«Αποστολή καταλόγου υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), έτους 2023 (χρήση 2022) – Ενημέρωση υπόχρεων περί υποχρέωσης γνωστοποίησης των στοιχείων των συζύγων τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής»
Πίνακας της εγκυκλίου «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023».
Πίνακες Πρωτοδ. Περιφ. Ενοτήτων
Επιβεβαίωση στοιχείων
Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία
Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
  • Kατηγορίες