Παρακολούθηση της άφιξης των εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και της ομαλής έναρξης της ψηφοφορίας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της επαναληπτικής της 15ης Οκτωβρίου 2023

Home > Αυτοδιοικητικές εκλογές > Παρακολούθηση της άφιξης των εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και της ομαλής έναρξης της ψηφοφορίας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της επαναληπτικής της 15ης Οκτωβρίου 2023
4 Οκτωβρίου, 2023 11:15