Δημοτικές Εκλογές

Αποστολή της με αριθ. 374/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορθώθηκε η με αριθ. 310/2023 απόφασή του περί ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α ́138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Αριθμός απόφασης 335/2023
Αριθμός απόφασης 310/2023
Διευκρινίσεις ως προς την προβολή και τις εμφανίσεις υποψηφίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Ορισμός υπεύθυνων
Τροποποίηση της 69439/22.08.2023 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023» (Β ́ 5165)
Θεώρηση και κοινοποίηση πίνακα των συνδυασμών και υποψηφίων της Περιφέρειας Αττικής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
  • Kατηγορίες