Δημοτικές Εκλογές

Πίνακες Πρωτοδ. Περιφ. Ενοτήτων
Επιβεβαίωση στοιχείων
Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία
Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Τρόπος σύνταξης αναλυτικής κατάστασης
Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Επάρκεια σε λουκέτα και σφραγίδες Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 8 ης Οκτωβρίου 2023 και τυχόν επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Αριθμός απόφασης 375/2023
Αποστολή της με αριθ. 335/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
  • Kατηγορίες