«Αποστολή καταλόγου υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), έτους 2023 (χρήση 2022) – Ενημέρωση υπόχρεων περί υποχρέωσης γνωστοποίησης των στοιχείων των συζύγων τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής»

Home > Δημοτικές Εκλογές > «Αποστολή καταλόγου υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), έτους 2023 (χρήση 2022) – Ενημέρωση υπόχρεων περί υποχρέωσης γνωστοποίησης των στοιχείων των συζύγων τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής»
25 Σεπτεμβρίου, 2023 14:29