Αυτοδιοικητικές εκλογές

Άφιξη δικαστικών αντιπροσώπων
Παρακολούθηση της άφιξης των εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και της ομαλής έναρξης της ψηφοφορίας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της επαναληπτικής της 15ης Οκτωβρίου 2023
Υπόδειγμα Πίνακα άφιξης δικαστικών αντιπροσώπων 8 Οκτωβρίου 2023
Τρόπος σύνταξης αναλυτικής κατάστασης
Διευκρινίσεις ως προς τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων με ίδια κεφάλαια και το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου 2023.
Αριθμός απόφασης 374/2023
Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων– δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Αποστολή της με αριθ. 374/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορθώθηκε η με αριθ. 310/2023 απόφασή του περί ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές
Διευκρινίσεις ως προς την προβολή και τις εμφανίσεις υποψηφίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).
  • Kατηγορίες