Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου
Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 204649) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση δικτύου ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Ανακοίνωση ΣΜΕ 2023-2024 για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Ανακοίνωση ΣΜΕ 2023-2024 για το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 23.500,00€ με ΦΠΑ.
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού»
Προμήθεια για την ανάπλαση περιοχή Κηφισού στο Μοσχάτο
Προμήθεια για την ανάπλαση περιοχή Κηφισού στο Μοσχάτο
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου από 8 – 18 Αυγούστου 2023.
Yπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους και προμήθεια φυτών
Yπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους και προμήθεια φυτών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
  • Kατηγορίες