Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου από 8 – 18 Αυγούστου 2023.
Yπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους και προμήθεια φυτών
Yπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους και προμήθεια φυτών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την Μετατροπή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Προμήθεια και Εγκατάσταση Καινοτόμων Πράσινων Τεχνολογιών για την Μετατροπή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Μοσχάτου σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α. 198934), για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,54€ και προϋπολογισμού 2.200.000,00€
  • Kατηγορίες