Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας
13 Δεκεμβρίου, 2023 13:03

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας.
Ομάδα Α: Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, Kαθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείας
Ομάδα Β: Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους
πυροπροστασίας