Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, εντύπων & υλικών μηχανογράφησης αναλώσιμων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, εντύπων & υλικών μηχανογράφησης αναλώσιμων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΣΜΕ 1 2023
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας
Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας.Ομάδα Α: Δαπάνες απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, Kαθαρισμός και απολύμανση ιδιωτικών χώρων υψηλού υγειονομικού κινδύνου για λόγους δημόσιας υγείαςΟμάδα Β: Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγουςπυροπροστασίας
Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου
Ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», εκτιμώμενης αξίας 179.658,43€ και προϋπολογισμού 222.776,45€ (με απολογιστικά 5.000,00€, αναθεώρηση 2.123,71€  και ΦΠΑ 24%)
Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Κατεπείγουσες εργασίες για την αύξηση – αποκατάσταση της παροχετευτικότητας αγωγών ομβρίων στη Δ.Κ. Μοσχάτου στο πλαίσιο ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής […]
Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) και του άρθρου 32Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021, για το έργο: «Ανύψωση τοίχου πρανών Ιλισού ποταμού στα πλαίσια δράσεων της Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)
Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών
Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α.α. 204724) για τη συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
  • Kατηγορίες