Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ , σε ειδική,  δια ζώσης  συνεδρίαση […]
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΆΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΏΝ ΠΡΟΣ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ»
Παρακαλείστε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, για την εκτέλεση του έργου:«Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου», προϋπ:250.000,00€ (με Φ.Π.Α.), η ανάθεση του οποίου θα γίνει με διαδικασία διαπραγμάτευσηςχωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32Α (όπωςαντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.4782/2021) του ν.4412/2016. Η ανάθεση του έργου […]
Δημοτικό Συμβούλιο (29/12/2021)
Καλείστε στην 35η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. […]
Οικονομική Επιτροπή (23/12/2021)
Καλείστε στην 44η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23 Δεκεμβρίου 2021 […]
Οικονομική Επιτροπή (15/12/2021)
Καλείστε στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 15 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώραέναρξης […]
Α’ Δημοτικό Συμβούλιο (14/12/2021)
Καλείστε στην 33η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. […]
Β’ Δημοτικό Συμβούλιο (14/12/2021)
Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, λόγω της πανδημίας covid 19, σύμφωνα το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες […]
Κοινότητα Ταύρου 10/12/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου […]
Οικονομική Επιτροπή 06/12/2021
Καλείστε στην 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα […]
  • Kατηγορίες