Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Κοιν΄ότητα Ταύρου 03/12/2021
Σας καλούμε στην Τρίτη συνεχή συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου λόγω μη απαρτίας στις 26 και 29 – 11 – 2021,  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου )  σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/ 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου   (ΦΕΚ 55 /Α /11.3.2020 […]
Κοινότητα Ταύρου (29/11/2021)
Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου λόγω μη απαρτίας στις 26 – 11 – 2021,  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. […]
Οικονομική Επιτροπή 29/11/2021
Καλείστε στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης […]
Κοινότητα Μοσχάτου 29/11/2021
Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180οι.17530/13-9-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα μεώρα έναρξης 19:30 […]
Κοινότητα Ταύρου (26/11/2021)
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου […]
Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (29/11/2021)
Καλείστε σε Δημόσια Διαβούλευση που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 Εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι θέσεις και οι […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/11/2021
Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη […]
Κοινότητα Ταύρου 22/11/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 […]
Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2021
Καλείστε στην 28η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. […]
  • Kατηγορίες