Δημοτικό Συμβούλιο 26/09/2022

22 Σεπτεμβρίου, 2022 14:53

Καλείστε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με τον Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 16:00, με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης οικοπεδικής έκτασης (για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου με τη διάνοιξη πεζοδρόμων) συνιδιοκτησίας Ελένης Στέφα, Γεωργίας Στρατηγού, Γεωργίου Τσάκα, Δημητρίου Τσάκα και Χριστίνας Τσάκα στο Ο.Τ. 129 της Δημοτικής Ενότητας / Κοινότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, με συμβιβαστικό καθορισμό τιμής.
  2. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.