Ανακοίνωση – πρόσκληση

5 Σεπτεμβρίου, 2022 12:28

Συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών  συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στη δημόσια διαβούλευση για την έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη των απόψεων επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεξάγεται δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία  την 19η Σεπτεμβρίου 2022.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, των Kοινοτικών συμβουλίων , φορείς, σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έως την  19η Σεπτεμβρίου 2022 στις 14:00 μ.μ., να καταχωρήσουν τις απόψεις τους  στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διαβούλευσης.

Επισημαίνουμε ότι οι αποδέκτες του παρόντος μπορούν να λάβουν γνώση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.edsna.gr      >>   Περιφερειακός Σχεδιασμός      >>        ΣΜΠΕ  3η Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ     όπου βρίσκεται αναρτημένη.

   Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου 

                                                                                     Ανδρέας Γ. Ευθυμίου