Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά) του Δήμου μας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Home > Ανακοινώσεις > Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά) του Δήμου μας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
11 Ιουνίου, 2024 13:40

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά) του Δήμου μας, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων