Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το διδακτικό έτος 2024-25

Home > Ανακοινώσεις > Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το διδακτικό έτος 2024-25
9 Ιουλίου, 2024 12:02

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το διδακτικό έτος 2024-25

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 10/7/24 έως 23/7/2024