Επικαιρότητα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16”. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  • Kατηγορίες