ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

6 Μαΐου, 2020 11:44

Ανακοίνωση για την Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Μετά την άρση των μέτρων για την πρόληψη της πανδημίας της νόσου COVID-19, η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου θα τεθεί σε λειτουργία από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020.