Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Επανάληψη διαγωνισμού – Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7/2020 ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη […]
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), υπολογιζόμενη στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού και όχι ανά είδος ή κωδικό για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (CPV: 34350000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 184.997,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (44.399,28€) ήτοι […]
Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή = μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιες μονάδες) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας) για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων […]
Προμήθεια Υλικών Απόσμησης για Κάδους Απορριματοφόρων, Λαϊκών Αγορών και Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ενδιαφέρεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια υλικών απόσμησης για κάδους απορριμματοφόρων ,λαϊκών αγορών και φρεατίων ομβρίων υδάτων  ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.682,24€ Περισσότερα: Πρόσκληση Μελέτη
Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου […]
Προμήθεια Αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλοήγησης
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια αναρροφητικών σκουπών για τον καθαρισμό οδών & πλατειών, χειροκίνητης πλοήγησης (CPV: 34921100-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 58.064,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (13.935,48€) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00€. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις […]
Εκμίσθωση κυλικείου του 1ου & 2ου Γυμνασίου Ταύρου
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστεςπροσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου του 1ου & 2ου Γυμνασίου Ταύρου που βρίσκεται στην Δ/νση : Κορυζή & Θράκης , στο Ταύρο. Η σύμβαση ισχύει για εννέα (9) χρόνια(ΚΥΑ Φ21553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016) Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία της επιτροπής και […]
Εκμίσθωση κυλικείου του 3ου ΕΠΑΛ ,1 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ ,8ου ΕΚ Ταύρου
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστεςπροσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου του 3ου ΕΠΑΛ ,1 ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ, 8ου ΕΚ Ταύρου που βρίσκεται στην Δ/νση: Εσταυρωμένου 5 , στο Ταύρο. Έγγραφα: Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Αίτηση
  • Kατηγορίες