Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡΘΡ. 32 ΠΑΡ.2γ’ ν.4412/2016) ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ «ΣΦΑΓΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»
Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του γηπέδου Χ. Παυλίδης
Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια για τη βελτίωση και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του γηπέδου Χ. Παυλίδης”
Διαγωνισμός για Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων
Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων Κατασκευών για Εναπόθεση αυτών σε Εγκαταστάσεις Προσωρινής Αποθήκευσης, Διάθεσης, Διαλογής, Αξιοποίησης και Επεξεργασίας με Συνοπτικό Διαγωνισμό.
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Ταύρου
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Ταύρου
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Διεθνής διαγωνισμός για “Προμήθεια Οχημάτων”
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για “Προμήθεια Οχημάτων”
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ματαίωσης διαγωνισμού
Απόφαση 252 Οικονομικής Επιτροπής: Ματαίωση διαγωνισμού “ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ –ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ”
Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
  • Kατηγορίες