Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εξοπλισμού και δαπέδων για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή ΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτησηοργάνων εξοπλισμού και δαπέδων για τηναναβάθμιση παιδικών χαρών». Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτωτων ορίων) για «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη
Υποβολή αιτήσεων: 29/7/2020 – 7/8/2020
Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο
Ανάπλαση Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο με δημιουργία Δημόσιου Υπερτοπικού Πόλου Πρασίνου με ήπιες χρήσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής. Συνοδευτικά Έγγραφα: Διαγωνισμός Πάρκου Ενόπλων.rar
Προμήθεια για τη βελτίωση και την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ. Παυλίδης
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτωτων ορίων) «Προμήθεια για τη βελτίωση και τηνσυντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γηπέδου Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ» Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Επανάληψη διαγωνισμού – Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7/2020 ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80 τ.μ. που αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που βρίσκεται μέσα στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοσχάτου,επί της οδού Μιαούλη,με πλήρη […]
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), υπολογιζόμενη στην συνολική τιμή του προϋπολογισμού και όχι ανά είδος ή κωδικό για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (CPV: 34350000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 184.997,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (44.399,28€) ήτοι […]
Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων
Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή = μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιες μονάδες) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας) για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων […]
  • Kατηγορίες