Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Πρόσληψη 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Οικονομική Επιτροπή 11/09/2020
Καλείστε στην 33η  έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 13:10 και ώρα […]
Οικονομική Επιτροπή 07/09/2020
Καλείστε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00, […]
  • Kατηγορίες