Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 17/09/2021
Καλείστε στην 21η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 […]
Κοινότητα Ταύρου 20/09/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 […]
Οικονομική Επιτροπή 14/10/2021
Καλείστε στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη […]
Οικονομική Επιτροπή 10/09/2021
Καλείστε στην 29η  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα  δια περιφοράς           μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις  10 Σεπτεμβρίου […]
Κοινότητα Ταύρου 13/9/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 […]
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2021
Καλείστε στην 20η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με […]
Δημοτικό Συμβούλιο 03/09/2021
Καλείστε στην 19η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 3 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ-20-08-2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 […]
Καλείστε στην 27η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13.11.2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Αυγούστου […]
  • Kατηγορίες