Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2021
Καλείστε στην 20η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με […]
Δημοτικό Συμβούλιο 03/09/2021
Καλείστε στην 19η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 3 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ-20-08-2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 […]
Καλείστε στην 27η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13.11.2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Αυγούστου […]
Δημοτικό Συμβούλιο 02/08/2021
Καλείστε στην 18η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 2 […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 03/08/2021
Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13.11.2020 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 3 […]
Κοινότητα Μοσχάτου 04/08/2021
Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 426/13-11-2020 και 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις […]
Α’ Δημοτικό Συμβούλιο 27/07/2021
Καλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020, 34/8-3-2021 & 49/28-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 27 […]
B’ Δημοτικό Συμβούλιο 27/07/2021
Καλείστε στην 17η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 ν. 4735/12-10, που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 […]
  • Kατηγορίες