Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 6/10/2020
Καλείστε στην 18η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020 και […]
Οικονομική Επιτροπή 05/10/2020
Καλείστε στην 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Α΄) και με την εγκύκλιο 163/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 5 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα 9:00πμ, με […]
Πρόσληψη 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Οικονομική Επιτροπή 11/09/2020
Καλείστε στην 33η  έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 13:10 και ώρα […]
Οικονομική Επιτροπή 07/09/2020
Καλείστε στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 12:00, […]
  • Kατηγορίες