Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 18/11/2021
Καλείστε στην 28η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. […]
Οικονομική Επιτροπή 15/11/2021
Καλείστε στην 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώραέναρξης […]
Δημοτικό Συμβούλιο 24/11/2021
Καλείστε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, λόγω της πανδημίας covid 19, στις 24 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο […]
Δημοτικό Συμβούλιο 09/11/2021
Καλείστε στην 27η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. […]
Οικονομική Επιτροπή 09/11/2021
Καλείστε στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 9 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης […]
Κοινότητα Ταύρου 1/11/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου […]
Δημοτικό Συμβούλιο 26/10/2021
Καλείστε στην 25η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα […]
Κοινότητα Μοσχάτου 27/10/2021
Καλείστε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180οι.17530/13-9-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 27 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη μεώρα έναρξης 19:30 […]
Οικονομική Επιτροπή 26/10/2021
Καλείστε στην 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ.643/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης […]
  • Kατηγορίες