ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 23.500,00€ με ΦΠΑ.

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΦΑΚΈΛΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 23.500,00€ με ΦΠΑ.
14 Νοεμβρίου, 2023 14:05