ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ
30 Ιουνίου, 2023 15:27

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ