Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

30 Μαρτίου, 2021 12:28

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.919.354,84€ και συνολικής δαπάνης 2.380.000,00€ (με αναθεώρηση 22.262,03€, απολογιστικά 100.000,00€ και ΦΠΑ 24%).