Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου

17 Μαΐου, 2022 10:13

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου