Κέντρα Δια-Βίου Μάθησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν θα διεξάγονται απογευματινές ώρες μεταξύ (15:00 έως 19:00) δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Πρωινές ώρες: Στο πρώην δημαρχείου Ταύρου Πειραιώς και Επταλόφου 2

Οι αιτήσεις για τη δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και στο Γραφείο Ενημέρωσης του Δήμου:

1. Στον Ταύρο για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε από τις 08:30 έως τη 13:30 , Πειραιώς και Επταλόφου 2, πρώην Δημαρχείο Ταύρου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2036257.

2. Στο Μοσχάτο οι αιτήσεις θα γίνονται από τις 07:30 έως τις 15:30 από τον κο Χαλκίδη Παναγιώτη, Γραφείο Ενημέρωσης του Δήμου, πλατεία ΗΣΑΠ Μοσχάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104836392

Οι ημέρες και οι ώρες υλοποίησης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά τη συμπλήρωση των Τμημάτων Μάθησης.

Παροχές