Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο 13/11/2020
Καλείστε στην 22η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020 και […]
Οικονομική Επιτροπή 10/11/2020
Καλείστε στην 39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και της εγκυκλίου 163/29.5.2020 του ΥΠ.ΕΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα 9:00 πμ, με […]
Οικονομική Επιτροπή 27/10/2020
Καλείστε στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και της εγκυκλίου 163/29.5.2020 του ΥΠ.ΕΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα 9:00 πμ, με […]
Δημοτικό Συμβούλιο 29/10/2020
Καλείστε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη […]
Κοινότητα Ταύρου 26/10/2020
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40 / 2020 […]
Δημόσια Διαβούλευση (30/10/2020)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Με θέμα: «Κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης των μελετητών για το  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, να γνωστοποιήσουν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά με το ανωτέρω θέμα, έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 εγγράφως στο πρωτόκολλο […]
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 19/10/2020
Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 19 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9.00πμ και με ώραλήξης […]
Οικονομική Επιτροπή 16/10/2020
Καλείστε στην 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και της εγκυκλίου 163/29.5.2020 του ΥΠ.ΕΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα 9:00 πμ, με […]
Δημοτικό Συμβούλιο 6/10/2020
Καλείστε στην 18η έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες των εγκυκλίων 40/31-3-2020 και […]
  • Kατηγορίες