ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ-20-08-2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ-20-08-2021
18 Αυγούστου, 2021 11:03

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 / 2020 και 426 / 13 – 11 – 2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, στις     20 Αυγούστου   2021   ημέρα  Παρασκευή,   με  ώρα έναρξης 10.00 και ώρα λήξης 12.00 με το εξής θέμα.

  1. Έκφραση γνώμης επί αιτημάτων σχετικών με τις άδειες χώρου στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων ( ΑΜΕΑ)  στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ