Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (28/02/2023)

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (28/02/2023)
23 Φεβρουαρίου, 2023 13:20

Καλείστε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22), στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:30 με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την ολική ή μη αφαίρεση δέντρων σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 985/18-1-2023 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Αφοί Γιαννίδη 21 στην Κ. Μοσχάτου για την PHARMASEPT ΑΕ.