Α’ Δημοτικό Συμβούλιο 20/02/2023

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Α’ Δημοτικό Συμβούλιο 20/02/2023
16 Φεβρουαρίου, 2023 14:06

Καλείστε στην 4η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουστην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022)στις 20 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  19:30 μ.μ, με τα εξής θέματα:

  1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έτους 2022, για το τέταρτο τρίμηνο (από 01/01/2022 έως 31/12/2022)», σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 3/2023 απόφασή του.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου χρήσης 2018, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 4/2023 απόφασή του.
  3. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου χρήσης 2019, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 5/2023 απόφασή του.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του προγράμματος δράσης και χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2023, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ 1/2023 απόφασης της.
  5. Λήψη απόφασης για την αμοιβή προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έτος 2023, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ.6/2023 απόφασής της.
  6. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027.
  7. Εξειδίκευση κλάδου εγκεκριμένης θέσης Μηχανικού στο Δήμο μας (εγκύκλιος αριθμ. πρωτ. 10119/8-2-2023).
  8. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσεως δημοτικού ακινήτου.
  9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.