ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 Σεπτεμβρίου, 2021 13:37

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου εξασφάλισε μία υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης για αποφοίτους Λυκείου  που  αφορά αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Την υποτροφία παρέχει ο  εκπαιδευτικός Οργανισμός  ΙΕΚ ΑΛΦΑ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ο/Η υπότροφος θα επιλεγεί από το Δήμο Μοσχάτου  – Ταύρου με βάση  κοινωνικο-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο λύκειο), ενώ όλοι οι υποψήφιοι με χαμηλό εισόδημα θα τύχουν ειδικής έκπτωσης στα δίδακτρα της ανωτέρω σχολής .

Οι εκπαιδευτικοί όροι και προϋποθέσεις προσδιορίζονται στο έγγραφο που ακολουθεί .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 13/09/21.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :

-Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος

-Απολυτήριο Λυκείου

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να είναι ενισχυτικό του αιτήματος(π.χ βεβαίωση ανεργίας ,πιστοποιητικό ΚΕΠΑ κλπ )

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:: 210 9422927 και 210 3463116

Για τους όρους της υποτροφίας μπορείτε να τους δείτε παρακάτω, καθώς και την ανακοίνωση: